In everything I do, I believe in the power of people and ideas. I believe that engaging people with the right ideas can change how we act and think, and create real value for everyone.

I allt jag gör så tror jag på människor och idéer. Jag tror att om man engagerar människor i rätt idéer så kan man förändra hur vi agerar och tänker, och skapa verkligt värde för alla.

I engage with people and ideas with empathy and an imaginative mindset. I utilize tools and experiences from design- and lateral thinking, innovation management and lean startups. These tools are complemented with my hard core technology and programming expertise.

Jag engagerar mig i människor och idéer med empati och ett kreativt sinne. Jag använder mig av verktyg och erfarenheter från laterat tänkande, design thinking, innovation management och lättrörliga uppstartsföretag. Detta kompletterar jag med tung expertis inom teknisk och programmering.

I started to make ideas happen and create great products.

How can I help you?

Jag startade för att förverkliga idéer och skapa fantastiska produkter.

Hur kan jag hjälpa dig?

Mattias Ask

My name is Mattias Ask, and I am
Dittlof was my grandfather’s middle name; a man of integrity, heart, humor and ingenuity.

I create, evolve and pivot services and products for me and my customers. I am experienced in service design, design thinking, business development, product ideation, workshop facilitation and coding. I've done startups, invented currencies, coded frameworks, talked at TED and more.

If I can help you in any way, don’t hesitate to contact me. I hope to hear from you soon.

Mitt namn är Mattias Ask, och jag är
Dittlof var min farfars mellannamn; en man men mycket integritet, hjärta, humor och uppfinningsrikedom.

Jag skapar, förädlar och förändrar tjänster och produkter för mig och mina kunder. Jag har erfarenhet av tjänstedesign, design thinking, affärsutveckling, idégenerering, workshopfacilitering, och programmering. Jag har kört uppstartsföretag, uppfunnit valutor, kodat ramverk, pratat på TED och mer.

Tveka inte att kontakta mig om jag kan hjälpa dig på något sätt. Jag hoppas vi hörs snart.